Terminarz zajęć

 

Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą zdobycia atrakcyjnego zawodu”, realizowanego na Mazowszu przez Fundację Teraz Mazowsze i Niepubliczną Placówkę Oświatową EDUCO.  Materiały wideo zawierający wykłady i filmy udostępniane sukcesywnie każdego dnia począwszy od godz. 18:00. Od godziny 19:00 rozpoczynają się konsultacje online, podczas których możliwe będzie zadawanie pytań w formie tekstowej.  Wojciech Kreft, psycholog i nauczyciel akademicki, specjalizującym się w doradztwie zawodowym dla dzieci i młodzieży, będzie udzielał odpowiedzi “na żywo”.

W trakcie trwania projektu możliwe będzie oglądanie wszystkich wyemitowanych wcześniej materiałów wideo.

 

Plan zajęć wygląda następująco:

16.11.2020- Wykład wprowadzający oraz  wykład “Od marzeń do pasji”

17.11.2020 – Zasoby informacji edukacyjno-zawodowej

18.11.2020 – Jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

19.11.2020 – Jak zaplanować swój sukces?

20.11.2020 – Kim jestem?

 

23.11.2020 – Zawody przyszłości

24.11.2020 – Film –zawody branży budowlanej

25.11.2020 – Film –zawody branży rolniczej

26.11.2020 – Film –zawody branży hotelersko – gastronomicznej

27.11.2020 – Film –zawody branży turystycznej.

 

Po zakończeniu cyklu szkoleń będzie można sprawdzić swoją wiedze w specjalnie opracowanym w tym celu teście, zawierającym 30 pytań dot. doradztwa zawodowego. Wszyscy, którzy wypełnią test otrzymają Certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia wydane przez Niepubliczną Placówkę Oświatową EDUCO w Warszawie.